Razne vrste žarulja oko nas

Žarulje su jednostavni uređaji koji električnu energiju pretvaraju u svjetlost. Do svjetlosti dolazi tako što se, protokom električne struje, zagrijava volframova nit što dovodi do velikog usijanja, a potom i do zračenja energije koja se manifestira u obliku svjetlosti pritom proizvodeći toplinsku energiju. 

LED žarulje su se ipak pokazale kao najbolje rješenje i najbolja zamjena za klasične električne žarulje

Kako bi došlo do nesmetanog stvaranja svjetlosti, vrlo je bitno da se volframova nit nalazi u zrakopraznom, najčešće kruškolikom, prostoru kako ne bi došlo do njezina izgaranja. Danas se žarulje koriste posvuda, a najčešće je to u kućanstvima, komercijalnoj i industrijskoj upotrebi. 

Malo o učinkovitosti klasičnih žarulja

S obzirom na njihovu dugu povijest koja traje od 1880. godine, vremenom se počelo obraćati pozornost na njihovu energetsku učinkovitost. Naime, zbog specifične raspodjele energije zračenja unutar spektra zračenja električne žarulje, volframska nit velikim dijelom zrači u infracrvenom spektru te zbog toga 90 % energije zračenja odlazi na toplinu, dok samo 10 % odlazi na zračenje unutar vidljivog spektra svjetlosti. To žarulje sa žarnom niti čini iznimno energetski neučinkovitima.

Vrijeme je za promjene po pitanju rasvjete

Zbog navedene energetske neučinkovitosti žarulja sa žarnom, neke zemlje poput SAD-a, Kanade i Australije najavile su uvođenje potpune zabrane upotrebe ovih žarulja u budućnosti. Govorimo li o Europi, 2008. godine su članice EU izglasale prijedlog postupnog ukidanja uporabe žarulja sa žarnom niti i to već od 2009. godine. Tada donesenom direktivom regulira se deklaracija koja mora sadržavati sljedeće: 

 • razred energetske učinkovitosti 
 • svjetlosni snop (u lumenima)
 • voltažu 
 • prosječni vijek trajanja (izmjeren u skladu s ispitnim postupcima usklađenih normi i izražen u satima)

Zbog nužne potrebe za uvođenjem energetskih učinkovitijih žarulja u upotrebu, došlo je do razvoja brojnih boljih alternativa, kao što su:

 • štedne žarulje
 • halogene žarulje
 • LED žarulje

LED žarulje kao najbolja alternativa

Iako se razvojem štednih i halogenih žarulja smatralo da su one najbolji izbor, uzevši u obzir cijenu izrade, utjecaj na ljude i okoliš, vijek trajanja te kvalitetu svjetla koja vremenom opada, LED žarulje su se ipak pokazale kao najbolje rješenje i najbolja zamjena za klasične električne žarulje. Naime, LED žarulje imaju niz prednosti:

 • nisku energetsku potrošnju
 • jako dug vijek trajanja
 • male dimenzije
 • rijetko se kvare
 • pouzdane su i pri niskim temperaturama
 • imaju široku paletu boja
 • jako su otporne na udarce i vibracije
 • ne emitiraju IR/UV zračenje
 • mogu usmjereno distribuirati svjetlo

Kao jedina mana spominje se činjenica što sadrže plastiku i elektronički upravljački sklop koji pripadaju skupini posebnog elektroničkog otpada koji kao takav nije bio-razgradiv te predstavlja eventualnu opasnost za okoliš, ukoliko se nepravilno odlaže.

U istoj kategoriji: