6 savjeta oko održavanja stana i kuće po zimi

Neka i zima bude sigurna

Kada dođe zima, ako se kuća i stan ne održavaju pravilno može doći do velikih šteta kao na primjer, pucanje cijevi koje nije ni malo zabavno mijenjati sa obzirom da se mora prekopati dobar dio zida da bi se došlo do nje. Evo 6 savjeta oko održavanja stana i kuće po zimi, koji će pomoći da se izbjegnu štete različitih vrsta:

– Cijevi

Svima je poznato da se voda kada se zaledi širi. Tako i u cijevima, voda kada se zaledi može se proširiti 8 procenata više od svoje prvobitne mase i prouzrokovati pucanje, a pucanje daljnje štete.

Ono što se može uraditi po ovom pitanju je provjeriti sve cijevi koje se nalaze van zidova da li imaju neke rupe ili oštećenja koja bi mogla prouzrokovati neku štetu i to zakrpiti. Savjetuje se i ostavljanje grijanja u prostorijama u kojim bi se mogla voda zalediti, a jedan od načina da se ovo spriječi je i zavrtanje vode, ukoliko se u kući ne boravi.

– Izolacija i napukline

Napukline i loša izolacija mogu biti veliki problem tokom zime. Najviše iz razloga što mogu prouzrokovati štetu od vode i ono najupornije, buđ.

Ono što se treba uraditi je pregledati prostor oko prozora i vrata da kojim slučajem ne postoji neka napuklina koja bi mogla napraviti štetu. Takođe je potrebno pregledati bojler i cijevi na njemu.

Izbjegnite štetu zimi

– Dimnjaci

Blokirani dimnjaci mogu dovesti do požara i velike štete stanu. Zimi se oni najviše koriste, pa je jako bitno da se oni paze i pravilno održavaju.

Ono što se može uraditi da bi se izbjegao požar je čišćenje dimnjaka jednom godišnje i provjeravanje u toku hladnijih mjeseci da li je sve uredu.

– Osiguranje

Štete ovog tipa uglavnom nisu pokrivene standardnim osiguranjem, pa je dobro znati za šta je osoba odgovorna, a za šta ne. Čak i ako stanari odluče da napuste stan ili kuću na neko vrijeme, to može biti od velikog značaja za osiguranje.

Zato se savjetuje pregled polise osiguranja da bi se vidjele odgovornosti koje snosi vlasnik.

– Slivnici, oluci i vodovod

Slivnici, oluci i vodovodni sistemi ne mogu uvijek podnijeti obim vode koji je zimi znatno povećan zbog snijega i kiše. Tako da ovo može prouzrokovati preopterećenje, prelivanje i pucanje ako se zaledi.

Pa da se ovo ne bi desilo, savjetuje se redovno čišćenje slivnika, oluka i svih vodovodnih sistema.

– Stanari

Ukoliko se kuća ili stan izdaje, savjetuje se da se informišu stanari oko ovih pravila kako bi se spriječila šteta, jer možda baš ne znaju da se treba ostaviti grijanje ako se ide na dalji put. Ono što je najbolje uraditi u ovom slučaju je napisati pravila održavanja i dati svakom da ih prouči.

Šteta je moguća i uz svu pažnju

Uz ove savjete ono najgore što zima može donijeti će biti sigurno izbjegnuto, međutim ako se nešto i desi savjetuje se traženje pomoći profesionalaca koji će znati kako spriječiti daljnje širenje štete i sanirati već postojeću.

U istoj kategoriji: